Rynek


Laboratorium

Laboratorium dr. Frankensteina
Ząbkowice Śląskie

Panorama miasta
Rynek z Ratuszem w tle
Otwarcie wystawy skał i minerałów ziemi ząbkowickiej.

16 września 2014

 

          16 września o godzinie 9.00 w Izbie Pamiątek Regionalnych otwarto wystawę skał i minerałów pochodzących z terenu ziemi ząbkowickej. Ekspozycja została przygotowana przez pana Stanisława Madeja, ząbkowiczanina, geologa pracującego na codzień w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Otwarcie odbyło się przy okazji konferencji naukowej w Starostwie Powiatowym. Podczas otwarcia obecni byli m.in. prof. Teresa Oberc - Dziedzic z Instytutu Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - znawczyni geologii Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich, prowadząca konferencję a także współautorka wystawy; prof. Michał Sachanbiński - wybitny geolog, jeden z prelegentów podczas konferencji oraz gościnnie prof. Krzysztof R. Mazurski - znakomity krajoznawca, geograf.
          Wystawa ma charkter stały i z czasem bedzie uzupełniana o nowe eksponaty. Do najcenniejszych eksponatów wchodzących w jej skład wchodzą niezwykłe okazy chryzoprazu pochodzącego ze Szklar.
          Sama konferencja poświęcona była walorom przyrodniczym Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich oraz możliwościom ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu.
          Wystawa została zorganizowana przy udziale Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, Starostwa Powiatowego, Geoparku Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

 


 

Szukaj:

Krzywą Wieżę,

Izbę Pamiątek Regionalnych,

Śladami dr Frankesnteina, ruiny zamku

 

można zwiedzać

codziennie od 9.30 do 17.30 (od 1 kwietnia 2019)

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 

Escape Room - komnata tajemnic
- jest nieczynny do odwołania