Rynek


Laboratorium

Laboratorium dr. Frankensteina
Ząbkowice Śląskie

Panorama miasta
Rynek z Ratuszem w tle
Przewodnicy turystyczni z południowo-zachodniej Polski w Ząbkowicach Śląskich

2011-04-18

Realizując działania aktywnej promocji turystycznej naszej Gminy Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek w dniu 16 kwietnia 2011 roku wziął udział w spotkaniu przewodników turystycznych, na które przybyło blisko 100 przewodników z południowo-zachodniej Polski m.in. Wrocławia, Legnicy, Piławy Górnej, Brzegu, Opola, Kłodzka, Lądka Zdroju, Dusznik Zdroju, Kamiennej Góry, Kudowy Zdroju, Wałbrzycha.

Głównymi organizatorami spotkania byli: oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich oraz Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Spotkanie rozpoczęło się w ząbkowickim ratuszu, gdzie wszystkich przybyłych gości serdecznie przywitał Burmistrz Marcin Orzeszek oraz Pan Jerzy Organiściak - przewodnik turystyczny i Radny Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali prelekcji wraz z prezentacją multimedialną p.t. "Miejska trasa turystyczna w Ząbkowicach dzisiaj i jutro", którą zaprezentował Pan Jerzy Organiściak. Po czym uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i wyruszyli zwiedzać poszczególne elementy zaprezentowanej miejskiej trasy turystycznej, którymi było m.in.:

  • ratusz i rynek,

  • Krzywa Wieża i Kościół Parafialny p.w. Św. Anny, 

  • Izba Pamiątek Regionalnych, 

  • Ruiny Zamku - Kościół p.w. św. Jerzego - Kościół p.w. św. Jadwigi - Park Miejski - Kościół sióstr Klarysek.

Zjazd Przewodników Turystycznych w Ząbkowicach Śląskich zakończył się późnym popołudniem spotkaniem w ratuszu, gdzie nastąpiło podsumowanie całego dnia oraz rozdanie materiałów promocyjnych.

Dzięki temu spotkaniu jego uczestnicy poznali atrakcje turystyczne naszego miasta z innej strony, które będą mogli w przyszłości zaprezentować turystom ze swoich regionów.

Szczególne podziękowania kierujemy dla oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich w osobach: Jerzy Organiściak, Bartosz Grygorcewicz, Stanisław Grochociński, Paweł Migacz oraz do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego niezwykłego spotkania.

Galeria

Szukaj:

Krzywą Wieżę,

Izbę Pamiątek Regionalnych,

Śladami dr Frankesnteina, ruiny zamku

 

można zwiedzać

codziennie od 9.30 do 17.30 (od 1 kwietnia 2019)

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 

Escape Room - komnata tajemnic
- jest nieczynny do odwołania