Rynek


Laboratorium

Laboratorium dr. Frankensteina
Ząbkowice Śląskie

Panorama miasta
Rynek z Ratuszem w tle
Zmiana adresu strony www

Ośrodek kultury w Ząbkowicach Śląskich powstał dokładnie 30 kwietnia 1972 roku pod nazwą Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Placówkę otwarto po remoncie byłej Miejskiej Sali Widowiskowej, na deskach której występował jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku teatrów dramatycznych (inauguracyjny spektakl odbył się w lipcu 1946 r.). 
O 1 stycznia 2021 roku ZOK zmienił nazwę na Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki (ZCKiT). Podstawowym celem jest  prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne i turystyczne mieszkańców, stwarzanie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie i promocję atrakcji turystycznych gminy Ząbkowice Śląskie. Instytucja w ramach swoich zadań współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami społeczno-kulturalnymi, a także turystyczno-krajoznawczymi, krajowymi i zagranicznymi. Centrum kultury pod nowym szyldem przejął również obsługę ruchu turystycznego. Ponadto prowadzi szereg działań w zakresie turystyki i promocji miasta Ząbkowice Śląskie. 

 

Zapraszamy na oficjalną stronę www.zckit.pl

Szukaj:

Zapraszamy na nową stronę

www.zckit.pl