Krzywa Wieża

Rynek


Zamek

Ruiny zamku
Laboratorium

Laboratorium dr. Frankensteina
Ząbkowice Śląskie

Panorama miasta
Rynek z Ratuszem w tle
Zwiedzanie

Izba Pamiątek Regionalnych
im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl
Krzywą Wieżę oraz ruiny zamku można zwiedzać:

od 15 kwietnia do 30 września codziennie
w godzinach 09-19


od 1 października do 14 kwietnia: codziennie
w godzinach 09-17

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 
 

Od 15 kwietnia do 30 września - godziny wejść do Escape Room „Komnaty Tajemnic” na zamku: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00

Ceny biletów (obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.):

1)      Krzywa Wieża – bilet normalny: 7,00 zł; bilet ulgowy: 4,00 zł.

2)      Izba Pamiątek Regionalnych -  bilet normalny: 6,00 zł; bilet ulgowy: 3,00 zł.

3)      Śladami dr. Frankensteina: 7,00 zł; bilet ulgowy: 4,00 zł.

4)      Escape room Komnata Tajemnic: 10 zł/os.

5)      Ruiny Zamku: 7,00 zł; bilet ulgowy: 4,00 zł.

6)      Pakiet  -  Krzywa Wieża, Izba Pamiątek Regionalnych, Śladami dr. Frankensteina, Ruiny Zamku - bilet normalny: 20,00 zł; bilet ulgowy: 10,00 zł.

Do nabycia ulgowych biletów wstępu uprawnieni są: dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się, studenci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, emeryci i renciści, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, za okazaniem odpowiednich dokumentów tj. legitymacja uczniowska, legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja lub inny dokument informujący o niepełnosprawności, legitymacja członka PTTK oraz pełnoletni uczestnicy programu Karta Dużej Rodziny z kartą i dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: dzieci do lat 5, opiekunowie grup i przewodnicy   (1 opiekun/przewodnik na 10 osób), grupy z Domów Dziecka, Domów Opieki i Domów Pomocy Społecznej,  przedstawiciele mediów w celu przygotowania materiałów redakcyjnych do publikacji, delegacje miast partnerskich Ząbkowic Śląskich, przedstawiciele oficjalnych wizyt w Ząbkowicach Śląskich, uczestnicy programów: „Karta Ząbkowickiej Rodziny”, „Ząbkowicka Karta Seniora”, dzieci i młodzież z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie uczestniczące w lekcjach muzealnych oraz podmioty, które uzyskały pisemną zgodę Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

Informujemy, że dla autokarów turystycznych istnieje możliwość (na czas wysiadania/wsiadania) zatrzymania autobusu w Rynku blisko Krzywej Wieży. Parking znajduje się wzdłuż Pierzei - ul. Rynek 14.
Mapka podglądowa
: pobierz

Wszelkie informacje można uzyskać w:

Izbie Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego
ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. /74/ 815 20 43
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl lub it@zabkowiceslaskie.pl

Rezerwacji grup prosimy dokonywać:

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA
Szukaj:

Krzywa Wieża, Izba Pamiątek Regionalnych,

Śladami dr Frankesnteina, Ruiny zamku

 

można zwiedzać

 

od 15 kwietnia do 30 września codziennie
w godzinach 09-19


od 1 października do 14 kwietnia: codziennie
w godzinach 09-17

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.