Rynek


Laboratorium

Laboratorium dr. Frankensteina
Ząbkowice Śląskie

Panorama miasta
Rynek z Ratuszem w tle
Zwiedzanie

Izba Pamiątek Regionalnych
im. Józefa Glabiszewskiego

ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl
Krzywą Wieżę, Izbę Pamiątek Regionalnych, Śladami dra Frankesnteina oraz ruiny zamku można zwiedzać:
przez cały rok w godz. 9.30 do 17.30

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 

Ceny biletów (obowiązujące od 1 marca 2019 r.):

1)      Krzywa Wieża – bilet normalny: 9,00 zł; bilet ulgowy: 5,00 zł.

2)      Izba Pamiątek Regionalnych -  bilet normalny: 8,00 zł; bilet ulgowy: 4,00 zł.

3)      Śladami dr. Frankensteina: 9,00 zł; bilet ulgowy: 5,00 zł.

4)      Ruiny Zamku: 9,00 zł; bilet ulgowy: 5,00 zł.

5)      Pakiet  -  Krzywa Wieża, Izba Pamiątek Regionalnych, Śladami dr. Frankensteina, Ruiny Zamku - bilet normalny: 23,00 zł; bilet ulgowy: 13,00 zł.

Do nabycia ulgowych biletów wstępu uprawnieni są: dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się, studenci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, emeryci i renciści, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, za okazaniem odpowiednich dokumentów tj. legitymacja uczniowska, legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja lub inny dokument informujący o niepełnosprawności, legitymacja członka PTTK oraz pełnoletni uczestnicy programu Karta Dużej Rodziny z kartą i dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: dzieci do lat 5, opiekunowie grup i przewodnicy   (1 opiekun/przewodnik na 10 osób), grupy z Domów Dziecka, Domów Opieki i Domów Pomocy Społecznej,  przedstawiciele mediów w celu przygotowania materiałów redakcyjnych do publikacji, delegacje miast partnerskich Ząbkowic Śląskich, przedstawiciele oficjalnych wizyt w Ząbkowicach Śląskich, uczestnicy programów: „Karta Ząbkowickiej Rodziny”, „Ząbkowicka Karta Seniora”, dzieci i młodzież z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie uczestniczące w lekcjach muzealnych oraz podmioty, które uzyskały pisemną zgodę Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

Informujemy, że dla autokarów turystycznych istnieje możliwość (na czas wysiadania/wsiadania) zatrzymania autobusu w Rynku blisko Krzywej Wieży. Parking znajduje się wzdłuż Pierzei - ul. Rynek 14.
Mapka podglądowa
: pobierz

Wszelkie informacje można uzyskać w:

Izbie Pamiątek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego
ul. Krzywa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. /74/ 815 20 43
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl lub it@zabkowiceslaskie.pl

Rezerwacji grup prosimy dokonywać:

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA
Szukaj:

Krzywą Wieżę,

Izbę Pamiątek Regionalnych,

Śladami dr Frankesnteina, ruiny zamku

 

można zwiedzać

codziennie od 9.30 do 17.30 (od 1 kwietnia 2019)

Ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem.

 

Escape Room - komnata tajemnic
- jest nieczynny do odwołania